Explore ViiV Healthcare

I am a
 • HCP
 • person living with HIV
 • NGO or patient group
 • job seeker
 • member of the public
 • academia / entrepreneur
 • media
...looking for
 • information about VHC medicines
 • clinical data and insights on VHC medicines
 • Independent Medical Education
 • medicines in development
 • how VHC is advancing HIV treatment and care
...looking for
 • information about VHC medicines
 • information and support about living with HIV
 • how to report a side effect
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • funding / grants
 • ViiV Healthcare's approach to partnerships
 • how ViiV Healthcare works with NGOs
 • news and stories from ViiV Healthcare
 • connect with ViiV Healthcare's community
...looking for
 • job opportunities
 • information about ViiV Healthcare
 • ViiV Healthcare's office locations
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • who are ViiV Healthcare
 • corporate ethics & compliance
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • opportunities to partner with ViiV Healthcare
 • information on ViiV Healthcare's Innovation Unit
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • press releases
 • ViiV Healthcare's Leadership
 • news and stories from ViiV Healthcare

Amsterdam op weg naar een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties

Het H-TEAM zet alles op alles om hiv in Amsterdam tegen te gaan

Amsterdam is een stad waar misschien wel de meeste nationaliteiten ter wereld wonen. Het is een stad waar in 2001 het eerste homohuwelijk ter wereld is gesloten. Maar ook een stad waar nog steeds een paar honderd mensen een hiv-infectie oplopen. Elk jaar weer. Deze mini-documentaire laat zien dat Amsterdam met het H-TEAM alles op alles zet om hiv tegen te gaan.

Het H-Team staat voor 'Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam'. In het H-TEAM zijn alle organisaties die een rol spelen op het gebied van de hiv en aids-bestrijding in Amsterdam actief. Het H-Team combineert voorlichting, preventie, testen en behandelen. Hierdoor stoppen we de verspreiding van hiv en behouden we de gezondheid van mensen die leven met hiv.

Het H-Team kan alleen succesvol zijn met grote betrokkenheid van mensen uit de community, bijvoorbeeld om voorlichting te geven, om preventief hiv-medicijnen te gebruiken als men een groter risico op hiv loopt en door mee te doen aan een onderzoek als kort na het oplopen van hiv de diagnose is gesteld. Met deze combinatieaanpak door organisaties en mensen uit de community samen is Amsterdam op weg naar een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties.

NL/HIV/0007/15k(1), januari 2017

Klik op de foto om de video te bekijken

placeholder Play this video


ViiV Healthcare is sponsor van het H-TEAM. Voor meer informatie zie: www.hteam.nl