Explore ViiV Healthcare

I am a
 • HCP
 • person living with HIV
 • NGO or patient group
 • job seeker
 • member of the public
 • academia / entrepreneur
 • media
...looking for
 • information about VHC medicines
 • clinical data and insights on VHC medicines
 • Independent Medical Education
 • medicines in development
 • how VHC is advancing HIV treatment and care
...looking for
 • information about VHC medicines
 • information and support about living with HIV
 • how to report a side effect
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • funding / grants
 • ViiV Healthcare's approach to partnerships
 • how ViiV Healthcare works with NGOs
 • news and stories from ViiV Healthcare
 • connect with ViiV Healthcare's community
...looking for
 • job opportunities
 • information about ViiV Healthcare
 • ViiV Healthcare's office locations
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • who are ViiV Healthcare
 • corporate ethics & compliance
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • opportunities to partner with ViiV Healthcare
 • information on ViiV Healthcare's Innovation Unit
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • press releases
 • ViiV Healthcare's Leadership
 • news and stories from ViiV Healthcare

Positieve Krachten Bundelen

Het project Positieve Krachten Bundelen biedt migranten in Rotterdam en omstreken begeleiding door een getrainde vrijwilliger.
 

Sabrina Been, onderzoekscoördinator Erasmus MC

Therapietrouw verbeteren
Uit onderzoek bleek dat mensen met hiv die van buiten West-Europa komen ook een slechtere gezondheid hebben dan mensen met hiv uit West-Europa. Het lukt ook minder goed om hiv te onderdrukken bij mensen van buiten West-Europa. Voor een goede hiv-behandeling is het belangrijk dat therapietrouw is. Psychosociale factoren, als depressies en het stigma dat men ervaart, zijn slecht voor de therapietrouw en komen bij migranten vaker voor.

Vragen beantwoord
Drie jaar geleden hebben 352 mensen met hiv die migrant zijn en in behandeling zijn in het Erasmus MC of het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam in een gesprek tal van vragen beantwoord, bijvoorbeeld over afkomst, opleiding, werk, of men steun ervaart, of men stigma ervaart, hoe het met de therapietrouw gesteld is en hoeveel vertrouwen men heeft dat men de behandeling zal volhouden bij tegenslagen. Afgelopen jaar hebben we dezelfde mensen dezelfde vragen gesteld om te kijken of hun therapietrouw is veranderd.

Projecten
In de tussenliggende periode hebben we een aantal projecten gedaan met als doel om de therapietrouw te verbeteren. Het project Positieve Krachten Bundelen. Maar ook aandacht voor depressiviteit. En een groepsconsult, zodat je kunt leren van andere patiënten. Een laatste project: mensen die veel moeite hebben met therapietrouw komen een paar keer per week naar het ziekenhuis om hun medicijnen in te nemen.

Trainingen
Samen met collega's van Stichting Mara heb ik een aantal trainingsbijeenkomsten opgezet en ook de terugkomdagen, waarop getrainde vrijwilligers ervaringen delen en bijgeschoold worden, bijvoorbeeld door een arts, een verpleegkundig hiv-consulent, een psycholoog, een medisch-maatschappelijk werker of een verslavingsexpert.

Sfeer
Een goede sfeer tussen de vrijwilligers is heel belangrijk. Er worden volop grappen gemaakt tijdens die trainingsdagen, bijvoorbeeld over die typische Hollandse broodjes kaas!

Persoonlijke groei
Het is mooi om te zien dat ook de vrijwilligers persoonlijke groei beleven. Dan ben ik gewoon trots op ze. Je merkt ook dat de groep steeds hechter wordt. Wanneer een vrijwilliger zijn ervaring vertelt, krijgen we steeds meer reacties als we vragen: zou iemand anders dat op een andere manier aangepakt hebben?

Andere culturen
Voor mij is dit project een intensieve kennismaking met mensen uit andere culturen. Ze zijn vaak bevlogen en temperamentvol. Tijdsbesef is heel anders. En ten opzichte van andere culturen zijn Nederlanders best ongastvrij. In andere culturen hoef je geen afspraak te maken en kun je altijd zomaar mee-eten en blijven logeren. Als begeleiders besteden we er aandacht aan dat vrijwilligers wel hun grenzen bewaken.

Taal
We hebben geleerd dat we als eis moeten stellen dat een vrijwilliger goed Nederlands of Engels spreekt. Anders ontstaan er problemen bij de training en terugkoppeling.

Evalueren
We zijn nu aan het evaluaren of Positieve Krachten Bundelen bijdraagt aan de therapietrouw. Er zijn zo veel factoren die daarop van invloed zijn: Wil je de medicatie innemen? Ervaar je steun in je omgeving? Kun je er met anderen over praten? Moet je je medicatie in het geheim innemen? Hoe erg is het als anderen erachter komen? Het lijkt erop dat het project positief uitwerkt op de therapietrouw, maar ook op aspecten als steun die men ervaart en zich sterker voelen.

Enthousiasme
We publiceren de resultaten van de evaluatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Het zou goed zijn om dit project voort te zetten. Ik merk dat hier veel enthousiasme voor is.

NL/HIV/0007/15c(1), januari 2017

 

Klik op de foto om de video te bekijken

placeholder Play this video



ViiV Healthcare ondersteunt het project Positieve Krachten Bundelen