Explore ViiV Healthcare

I am a
 • HCP
 • person living with HIV
 • NGO or patient group
 • job seeker
 • member of the public
 • academia / entrepreneur
 • media
...looking for
 • information about VHC medicines
 • clinical data and insights on VHC medicines
 • Independent Medical Education
 • medicines in development
 • how VHC is advancing HIV treatment and care
...looking for
 • information about VHC medicines
 • information and support about living with HIV
 • how to report a side effect
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • funding / grants
 • ViiV Healthcare's approach to partnerships
 • how ViiV Healthcare works with NGOs
 • news and stories from ViiV Healthcare
 • connect with ViiV Healthcare's community
...looking for
 • job opportunities
 • information about ViiV Healthcare
 • ViiV Healthcare's office locations
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • who are ViiV Healthcare
 • corporate ethics & compliance
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • opportunities to partner with ViiV Healthcare
 • information on ViiV Healthcare's Innovation Unit
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • press releases
 • ViiV Healthcare's Leadership
 • news and stories from ViiV Healthcare

Stoppen met roken is de grootste gezondheidswinst

Roken, drinken en overgewicht zijn een groter risico voor je gezondheid dan een goed behandelde hiv. Reden voor de poli in het OVLG om de focus in het gesprek te leggen op lifestyle. Anneke Brouwer, verpleegkundig specialist infectieziekten, en Maria Knapen, verpleegkundig consulent, vertellen over hun aanpak.

Anneke Brouwer en Maria Knapen, OLVG Amsterdam

“Alle verpleegkundigen en artsen in het OLVG zijn betrokken bij een werkgroep Value Based Healthcare”, vertelt Anneke Brouwer. “Met VBHC als vertrekpunt is een werkgroep Cardiovasculair risicomanagement geformeerd. Zeker nu mensen met hiv ouder worden, zien we vaker hart- en vaatproblemen. Bij iedereen – jong en oud – meten we bij ieder bezoek aan onze poli de bloeddruk, het gewicht en jaarlijks het cholesterolgehalte. Ook brengen we bij ieder polibezoek het roken ter sprake.

SCORE risicometer

We maken gebruik van de SCORE risicometer. Daarin voeren we allerlei gegevens in – wat is je leeftijd, rook je, wat is je cholesterolgehalte – en dan berekent de SCORE risicometer hoe groot de kans is dat je binnen tien jaar hart- en vaatziekten krijgt. Bij oudere mensen is dit risico over het algemeen hoger. Maar roken is helemáál een bepalende factor. Bij elk consult vragen we of je rookt, ook als je niet-roker bent. We kunnen ook berekenen hoeveel kleiner het risico is als je nu stopt. Dat verschil zet rokers vaak wel aan het denken.”

Voordelen op korte termijn

Maria Knapen: “Roken verlaagt je kwaliteit van leven op de langere termijn en draagt bij aan veel ziekten, niet alleen longkanker. Het is echt een enorme aanslag op je gezondheid. Ook op korte termijn heb je al voordelen van stoppen: je conditie wordt beter, je huid wordt mooier, je reuk en smaak gaan vooruit en je lichaamsgeur wordt aangenamer.

Weerstand

Stoppen met roken is moeilijk, het is per slot van rekening een verslaving. We dragen vooral argumenten aan waarom stoppen beter is. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheid van je kinderen die meeroken. Of aan medicatiegebruik: als je straks bent gestopt met roken, hoef je misschien geen statines meer te slikken. Wij vermijden de discussie en richten ons vooral op het stimuleren van en complimenteren met niet-roken.

Gezond leven met hiv is ook en vooral lifestyle

Het rookgedrag van iedere patiënt staat in ons Elektronisch Patiëntendossier beschreven. Zo kunnen we zien hoeveel mensen van onze hiv-poli roken. We formuleren doelstellingen hoeveel rokers minder we jaarlijks willen bereiken. De Happi App bevat straks ook vragen over rookgedrag en drank- en drugsgebruik. Gezond leven met hiv is zoveel meer dan je viral load; leefstijl is heel bepalend voor je gezondheid.”

Toolkit

Anneke: “Onze wens is om een toolkit Cardiovasculair te maken, met daarin alle hulpmiddelen op het gebied van stoppen met roken en andere onderwerpen. Dit kunnen best practices zijn en bestaande materialen: folders, een verwijzing naar een app, een stoppen-met-rokengroep, beschrijvingen van medicijnen en pleisters, et cetera. Of informatie hoe je een behandeling vergoed kunt krijgen, of een telefoonnummer dat je kunt bellen voor telefonische ondersteuning. Onze eerste vraag is: heb je zelf een idee hoe je wilt stoppen? Zo niet, dan geeft de toolkit je richting. Als onze toolkit werkt, dan willen we deze eventueel ook voor andere centra beschikbaar stellen.”