Explore ViiV Healthcare

I am a
 • HCP
 • person living with HIV
 • NGO or patient group
 • job seeker
 • member of the public
 • academia / entrepreneur
 • media
...looking for
 • information about VHC medicines
 • clinical data and insights on VHC medicines
 • Independent Medical Education
 • medicines in development
 • how VHC is advancing HIV treatment and care
...looking for
 • information about VHC medicines
 • information and support about living with HIV
 • how to report a side effect
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • funding / grants
 • ViiV Healthcare's approach to partnerships
 • how ViiV Healthcare works with NGOs
 • news and stories from ViiV Healthcare
 • connect with ViiV Healthcare's community
...looking for
 • job opportunities
 • information about ViiV Healthcare
 • ViiV Healthcare's office locations
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • who are ViiV Healthcare
 • corporate ethics & compliance
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • opportunities to partner with ViiV Healthcare
 • information on ViiV Healthcare's Innovation Unit
 • news and stories from ViiV Healthcare
...looking for
 • press releases
 • ViiV Healthcare's Leadership
 • news and stories from ViiV Healthcare

Therapietrouw bij migranten

Gelukkig gaat het tegenwoordig met veel mensen met hiv lichamelijk erg goed. Het accent ligt nu veel meer op psychische en sociale problemen. We moeten nooit vergeten wat het voor iemand betekent om hiv te hebben. Hiv is goed te behandelen, maar het blijft gewoon op z’n Rotterdams gezegd klote. Als consulent spelen we een belangrijke rol om hiv een plek in je leven geven.

Laura van Zonneveld, verpleegkundig consulent hiv Erasmus MC

Afkomst
Er zijn in Rotterdam veel hiv-patiënten van buitenlandse afkomst. We hebben veel te maken met taalproblemen en cultuurverschillen. Het accepteren van hiv is voor mensen van buitenlandse afkomst vaak nog lastiger dan voor anderen. Migranten hebben geregeld naast hun hiv grotere en acutere problemen. Men heeft bijvoorbeeld geen verblijfsstatus, geen woning of geen werk. Dan is het heel lastig om therapietrouw te zijn.

Iets te bieden
Als verpleegkundige wil je dat de viral load ondetecteerbaar is én je wilt mensen graag uit hun isolement halen. Je spreekt soms zulke verdrietige mensen; dat is hartverscheurend. We hadden eigenlijk geen aanpak om migranten te ondersteunen. Wat voor een Nederlandse patiënt werkt, werkt lang niet altijd voor iemand uit Afrika. Ik vind het heel fijn dat we nu als verpleegkundige met Positieve Krachten Bundelen meer te bieden hebben aan patiënten die in isolement leven of problemen hebben met therapietrouw.

Therapietrouw
Het draagt natuurlijk bij aan de therapietrouw dat de combinatietherapie nog maar bestaat uit één of twee slikmomenten per dag met één of enkele pillen. Toch zien we dat het nog steeds lastig kan zijn om therapietrouw te zijn. Er zijn mensen die hun hiv met niemand bespreken, maar wel hun medicijnen heel trouw innemen. Maar vaak zie je een hogere therapietrouw bij mensen die hun hiv accepteren en er iets opener mee omgaan.

Inschatten
Het blijft altijd moeilijk om in te schatten hoe therapietrouw iemand is. Als de viral load meetbaar is, kan dat een aanwijzing zijn en dan besteed ik meer aandacht aan therapietrouw.

Minder direct communiceren
Het kan goed zijn dat iemand wenselijke antwoorden geeft, bijvoorbeeld omdat iemand zich ervoor schaamt dat hij/zij de pillen een paar keer vergeten is. Ik probeer het te bespreken zonder vingertje in de lucht: iedereen vergeet het wel eens. Mensen uit een andere cultuur communiceren vaak minder direct. Je komt er minder makkelijk achter hoe het precies zit. En soms is het lastig om door te vragen, want men heeft vaak een heel sterk gevoel van trots.

Andere problemen
Daarnaast check ik altijd of iemand andere problemen heeft. Iemand kan helemaal van slag zijn, bijvoorbeeld omdat de relatie uit is, of omdat iemand is verhuisd of ontslag heeft gekregen. Dan kan het pillen innemen erbij inschieten. Moeders zorgen bij zo’n crisis vaak wel goed voor hun kinderen, maar gaan minder goed voor zichzelf zorgen.

Maatje
Een patiënte van me leeft behoorlijk geïsoleerd met haar hiv. Ik heb haar verteld over Positieve Krachten Bundelen, ook omdat ze lang niet altijd komt als ze een afspraak in het ziekenhuis heeft. Dat vond ze een goed plan. Ik hoop dat een maatje haar kan ondersteunen. Bij een volgend consult vraag ik er kort naar, maar het is juist de kracht dat zo’n contact met een maatje losstaat van het ziekenhuis, dus ik bemoei me er verder niet mee. Het zou mooi zijn als het lukt om Positieve Krachten Bundelen in de toekomst te verbreden naar mensen van Nederlandse afkomst.

NL/HIV/0018/15(1), januari 2017

 

Klik op de foto om de video te bekijken

placeholder Play this video

 

ViiV Healthcare ondersteunt het project Positieve Krachten Bundelen