Amsterdam op weg naar een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties

Het H-TEAM zet alles op alles om hiv in Amsterdam tegen te gaan

Amsterdam is een stad waar misschien wel de meeste nationaliteiten ter wereld wonen. Het is een stad waar in 2001 het eerste homohuwelijk ter wereld is gesloten. Maar ook een stad waar nog steeds een paar honderd mensen een hiv-infectie oplopen. Elk jaar weer. Deze mini-documentaire laat zien dat Amsterdam met het H-TEAM alles op alles zet om hiv tegen te gaan.

Het H-Team staat voor 'Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam'. In het H-TEAM zijn alle organisaties die een rol spelen op het gebied van de hiv en aids-bestrijding in Amsterdam actief. Het H-Team combineert voorlichting, preventie, testen en behandelen. Hierdoor stoppen we de verspreiding van hiv en behouden we de gezondheid van mensen die leven met hiv.

Het H-Team kan alleen succesvol zijn met grote betrokkenheid van mensen uit de community, bijvoorbeeld om voorlichting te geven, om preventief hiv-medicijnen te gebruiken als men een groter risico op hiv loopt en door mee te doen aan een onderzoek als kort na het oplopen van hiv de diagnose is gesteld. Met deze combinatieaanpak door organisaties en mensen uit de community samen is Amsterdam op weg naar een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties.

NL/HIV/0007/15k(1), januari 2017 

Klik op de foto om de video te bekijken

placeholder Play this video

 

ViiV Healthcare is sponsor van het H-TEAM. Voor meer informatie zie: www.hteam.nl